MINI

OD 160  - 300 złotych brutto

Około 10 - 25 faktur miesięcznie   
W tym:
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy)
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Monitorowanie limitów podatkowych
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej

STANDARD

OD 340 - 460 złotych brutto

  Około 30 - 50 faktur miesięcznie
  W tym:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy)
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Monitorowanie limitów podatkowych
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej

PREMIUM

od 500 złotych brutto - do uzgodnienia 

Około 51 i więcej faktur miesięcznie
100 faktur -  800 brutto
150 faktur -  1000 brutto
200 faktur -  1250 brutto
250 faktur -  1500 brutto
300 faktur -  1750 brutto
W tym:
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne oraz podatek liniowy
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w rejestrze VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Miesięczne/kwartalne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Monitorowanie limitów podatkowych
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej

KADRY / PŁACE

35 zł / pracownik/zleceniobiorca

W tym:
 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej


wszelkie usługi dodatkowe: wyceniane są indywidualnie

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.